ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Η λοίμωξη αναπνευστικού προκύπτει όταν κάποιος μικροοργανισμός, ο οποίος μπορεί να είναι βακτήριο ή ιός προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα, εγκαθίσταται και πολλαπλασιάζεται. Η λοίμωξη αναπνευστικού διακρίνεται σε δύο κατηγορίες τη λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και τη λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού αφορά το λάρυγγα, το φάρυγγα, την τραχεία και τις αμυγδαλές […]