ΓΡΙΠΗ

Η γρίπη είναι ιογενής λοίμωξη, η οποία οφείλεται στους ιούς της γρίπης που ανήκουν στην οικογένεια των Ορθομυξοϊών. Οι πιο εκτεταμένες και σοβαρές επιδημικές εξάρσεις προκαλούνται από τους ιούς της γρίπης τύπου Α, κυρίως λόγω της ικανότητας του ιού να υφίσταται αξιοσημείωτες και ταχύτατες αντιγονικές τροποποιήσεις ή πιο απλά μεταλλάξεις. Έτσι έχουν απομονωθεί διάφορα στελέχη […]